Om Provida

Provida AS ble stiftet i 2006. I 2012 omorganiserte vi virksomheten for å videreutvikle våre regnskaps- og økonomitjenester på en best mulig måte samtidig som kompetanse og kapasitet ble ytterligere forsterket.

Mer enn bare regnskap.

Våre ansatte er hovedsakelig høyskoleutdannet innen økonomi og til sammen har vi over 100 års erfaring med regnskap og økonomi, både fra byrådrift og økonomifunksjoner i større og mindre bedrifter.

I vår relasjon til kundene legger vi vekt på å være en samarbeidspartner som bidrar aktivt til verdiskapningen hos våre kunder. Vi tilbyr et vidt spekter av tjenester innen regnskap, økonomi, rådgivning og selskapsadministrasjon.

Våre kunder er i mange forskjellige bransjer og varierer fra små holdingselskap til større konsern. Felles for disse selskapene er et ønske om å ha en regnskapsfører med solid og bred kompetanse og som stiller opp når det trengs.

Vi tilbyr ulike løsninger etter behov og tilpasser arbeidsfordelingen etter dine ønsker. Våre systemløsninger er Mamut og Tripletex.