Våre Tjenester

Provida AS tilbyr et vidt spekter av tjenester innen økonomi, regnskap, ledelse og administrasjon. Vi er store nok til å ha solid kompetanse og lang erfaring, men likevel ikke større enn at vi kan være fleksible og tilby skreddersydde tjenester og rutiner tilpasset din virksomhet.

Regnskapsføring

 • Etablere gode og effektive rutiner sammen med kunden
 • Kontering og registrering av bilag
 • Remittering av leverandørfakturaer
 • Bankbetalinger
 • Fakturering
 • Oppfølging av utestående fordringer og purringer
 • Oppfølging av kunder og leverandører
 • Offentlig rapportering (MVA m.m.)
 • Avstemming og dokumentasjon av balanseposter

Personal og lønn

 • Rådgivning ved rekruttering og løpende personalspørsmål
 • Ansettelsesavtaler
 • Lønnskjøring
 • Lønnsslipper og lønns- og trekkoppgaver
 • Terminoppgaver arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
 • Refusjon av sykepenger
 • Inn- og utmelding i NAVs arbeidstakerregister
 • Utleggs- og bidragstrekk
 • Feriepenger

Årsoppgjør

 • Utarbeide dokumentasjon til revisor
 • Årsregnskap med noter
 • Bistå ved utarbeidelse av årsberetning
 • Aksjonærregister
 • Skatteberegning
 • Selvangivelse og ligningspapirer
 • Innsending av årsregnskap til Foretaksregisteret
 • Utarbeide styre- og generalforsamlingsprotokoller

Skatt og avgift

 • MVA registrering
 • Rådgivning ved avgiftsspørsmål
 • Skatterådgivning
 • Selvangivelser og ligningspapirer
 • SkatteFUNN-søknader
 • Kommunikasjon med Skatteetaten og Kemnerkontor

Etableringer og selskapsadministrasjon

 • Stifte selskap
 • Bistå ved kjøp og salg av virksomheter
 • Aksjetransaksjoner og sluttsedler
 • Administrere VPS-konti
 • Fisjoner og fusjoner
 • Kapitalendringer
 • Endring av selskapsopplysninger