HVORFOR PROVIDA

Alle eksterne regnskapsførere i Norge må være autoriserte av Kredittilsynet, og er også underlagt kvalitetskontroll av Kredittilsynet. De fleste er i tillegg medlem av NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening), som også kvalitetssikrer sine medlemmer.

Dette kravet har ført til at de aller fleste regnskapskontor i dag er strukturerte og har tilstrekkelig kompetanse til å føre regnskap for ditt selskap.

Etter vårt syn bør en regnskapsfører derimot ikke bare være en leverandør av lovpålagt regnskapsførsel. Han skal i tillegg være din viktigste samarbeidspartner i forhold til all offentlig kommunikasjon og økonomisk rådgivning.

Det er her Provida AS kommer inn. Med oss på laget har du en regnskapsfører som er der for deg når du trenger det. Driver du med gründervirksomhet eller går med planer om å starte egen bedrift, hjelper vi deg med formaliteter og papirarbeid slik at du kan konsentrere deg om driften.

Vi vil:

  • Føre dine regnskaper på en god og kostnadseffektiv måte
  • Gjennomføre og følge opp andre administrative oppgaver for deg
  • Passe på, gjennomføre og følge opp all offentlig kommunikasjon etter ditt ønske
  • Gi råd og veiledninger i økonomiske spørsmål.
  • Komme med forslag til forbedringer av økonomiske rutiner, herunder kostnadsbesparende tiltak
  • Benytte vårt brede kontaktnett til beste for deg dersom du har behov for det

Kort sagt – velger du oss som din samarbeidspartner vil vi ta godt vare på deg.